Morihiro Saito

saito_sensei

Morihiro Saito počeo je vježbati aikido kao učenik O’Senseia 1946. godine u Iwami. Prije nego je započelo njegovo iskustvo s aikidom, vježbao je Shito Ryu karate, judo i kendo. U Iwami je Saito Sensei sudjelovao u svim aspektima svakodnevnog života s Osnivačem i uz pomoć svoje obitelji brinuo o njemu i njegovoj ženi 23 godine, sve do Ueshibine smrti 1969. godine. Zbog takvih je okolnosti Saito Sensei bio u mogućnosti trenirati s Ueshibom, često čak i individualno. Vježbajući sa Saitom, O’Sensei je testirao i usavršavao tehnike, oplemenjujući i razvijajući aikido vještinu. Zahvaljujući takvoj bliskosti i iskustvu, Morihiro Saito Sensei postao je važna karika u razvojnom procesu aikida.

Osim što je bio Osnivačev Uke (trening partner), Saito Sensei je također pomagao pri sistematiziranju učenja kako bi tehnike bile što razumljivije vježbačima. Posebno treba naglasiti da se takva sistematizacija tehnika izvodila s odobrenjem i pod nadzorom O’Senseia. Na filmskim snimkama snimljenima u Iwami (Aiki News video series) evidentirano je kako Saito Sensei vodi trening koji O’Sensei nadgleda. Saito Sensei je bio jedini čovjek kojemu je Ueshiba Sensei dopustio da podučava tehnike oružjem (Aiki ken i Aiki jo). Saito je bio Aikikai Shihan, 9.dan i autor poznatih knjiga “Traditional aikido, vol.1.-5″. i novije serije “Takemusu aikido, vol. 1.-6.” Često je putovao održavajući seminare na svim kontinentima, a u Iwami je vodio tradicionalni uchi-deshi program i treninge koje su pohađali njegovi učenici iz cijelog svijeta. Iwama je mjesto gdje se još uvijek trenira na tradicionalan način. Uchi-deshiji treniraju, brinu se i žive u dojou, baš kao što su to radili u vrijeme kada je treninge vodio O’Sensei.

Saito Sensei je čitav svoj život posvetio podučavanju izvornih aikido tehnika, prenoseći duh i učenje aikida na upravo onakav način na koji je i njemu bio prenosio Morihei Ueshiba Sensei i zbog toga smo mu mi, njegovi učenici, neizmjerno zahvalni.