Kiai

kiai

Kiai je japanski naziv koji se sastoji dijelova ki (um, volja) i ai što je skraćenica riječi awasu (ujediniti, ili doslovno koncentrirani duh). U borilačkim vještinama kiak označava kratki povik koji praktičari ispuštaju tijekom borbe ili izvođenja tehnika. Koreanske borilačke vještine ovaj uzvik nazivaju Yatz ili Kihap. U bujutsu vještinama (japanskim ratničkim vještinama), je naziv obično povezan sa unutrašnjim nakupljanjem energije koja se oslobađa eksplozivnim oslobađanjem popraćenim uzvikom. Praktičari vještina poput aikida, karatea, taekwondoa ili juda (pa čak i taiko bubnjara) koriste kiai kako bi fokusirali energiju za vrijeme izvođenja tehnike. Isto tako povezuje se sa uzvicima koji se ispuštaju za vrijeme izvođenja kara. Kiaijutsu je japanska vještina korištenja kiaija u borilačkim vještinama. Pravilno korištenje kiaijutsu vještine uključuje koncentriranje na vlastiti ki više nego na povik.
Kako se osjećaj kiaija može razviti i bez povika, kiai može biti i tih. To je koordinacija disanja i fizičke aktivnosti u pravom trenutku. To se može pravilnije opisati kao kokyu moć. Kokyu i kiai se ponekad koriste naizmjenično. Kokyu se u engleskom jeziku najčešće prevodi kako breath power (u mom slobodnom prijevodu bi to bilo nešto kao sila daha). Kokyu je zapravo isto što je u Kini nei jin. Dah i tajming  sigurno igraju ulogu u kokyuu, ali je sposobnost koordinacije disanja uz izvođenje jin pokreta to što je zaista bitno. Opušten i snažan izdisaj može povećati snagu u određenom trenutku. Zvuk je samo zvučna indikacija pravilnog kiaija (poravnate tjelesne strukture, fokusirane namjere i dobrog disanja). Zvuk je pritom nebitan. Kaže se da uzvik kod kiaija dolazi iz hare ili tandena, te uključuje abdominalnu muskulaturu i dijafragmu. Ne bi se trebao ispuštati iz grla.

TIPIČNA PRIMJENA:

* demoraliziranje ili plašenje protivnika
* priprema za borbu, te vlastito “podizanje”
* zaštita gornjeg dijela tijela od udarca uz omogućavanje izlaznog puta za zrak
* zaštita donjeg dijela tijela uz rapidnu kontrakciju poprečnih abdominalnih te drugih mišića čime se štite unutrašnji organi
* stvaranje solidne potpore za udaračke tehnike

KIAI I AIKI

Kiai i aiki dijele isti kanji simbol te se mogu smatrati unutrašnjim i vanjskim aspektom istog principa. Neke ih škole kotriste naizmjenično. No, korisno je znati razlike:
* Kiai označava manifestaciju, emitiranje ili projekciju nečije energije (unutarnje snage)
* Aiki označava koordinaciju energije uz emitiranje energije od strane vanjeskog izvora
Kiai je ekspresija vlastite energije, dok je aiki koordinacija napadačeve energije. Kiai nastaje ujedinjenjem svih dijelova tijjela te usmjeravanjem energije s jednom nakanom. Aiki se pak mora nositi sa manipulacijom kiaija prilikom kontakta tako prakticar konstantno  koordinira svoj ki sa napadačevim. To korištenje kiaija kao sredstvo korištenja unutrašnje snage, ili korištenje nečijeg kija se često naziva aikijujutsu ili aikido.